Informācijas drošības pārvaldības sistēma (ISMS), kas izskaidrota 5 minūtēs vai mazāk

Draudu dalībnieki nemitīgi vēršas pret uzņēmumiem, lai nozagtu sensitīvus datus. Tāpēc jums tagad vairāk nekā jebkad ir jāstiprina informācijas drošība.

Izmantojot informācijas drošības pārvaldības sistēmu (ISMS), jūs varat efektīvi aizsargāt savus vērtīgos datus un nodrošināt darbības nepārtrauktību jebkura drošības incidenta laikā.

Turklāt ISMS var arī palīdzēt nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem un izvairīties no juridiskām sekām.

Šajā detalizētajā rokasgrāmatā ir izklāstīts viss, kas jums jāzina par ISMS un to, kā to ieviest.

Nirsim iekšā.

Kas ir ISMS?

Informācijas drošības pārvaldības sistēma (ISMS) nosaka politikas un procedūras, lai sniegtu norādījumus, pārraudzītu un uzlabotu informācijas drošību jūsu uzņēmumā.

ISMS aptver arī to, kā aizsargāt organizācijas sensitīvos datus pret nozagšanu vai iznīcināšanu, un sīki izklāsta visus mazināšanas procesus, kas nepieciešami, lai sasniegtu infosec mērķus.

ISMS ieviešanas galvenais mērķis ir identificēt un novērst drošības riskus saistībā ar informācijas aktīviem jūsu uzņēmumā.

ISMS parasti nodarbojas ar darbinieku un pārdevēju uzvedības aspektiem, vienlaikus apstrādājot organizācijas datus, drošības rīkus un darbības nepārtrauktības plānu jebkura drošības incidenta gadījumā.

Lai gan lielākā daļa organizāciju ISMS ievieš visaptveroši, lai samazinātu informācijas drošības riskus, jūs varat arī izvietot ISMS, lai sistemātiski pārvaldītu jebkura konkrēta veida datus, piemēram, klientu datus.

Kā darbojas ISMS?

ISMS nodrošina jūsu darbiniekiem, pārdevējiem un citām ieinteresētajām personām strukturētu sistēmu, lai pārvaldītu un aizsargātu sensitīvu informāciju uzņēmumā.

Tā kā ISMS ietver drošības politikas un vadlīnijas par to, kā droši pārvaldīt ar informācijas drošību saistītos procesus un darbības, ISMS ieviešana var palīdzēt izvairīties no drošības incidentiem, piemēram, datu pārkāpumiem.

Turklāt ISMS nosaka politikas par lomām un pienākumiem personām, kuras ir atbildīgas par sistemātisku informācijas drošības pārvaldību jūsu uzņēmumā. ISMS izklāsta procedūras jūsu drošības komandas locekļiem, lai identificētu, novērtētu un mazinātu riskus, kas saistīti ar sensitīvu datu apstrādi.

ISMS ieviešana palīdzēs pārraudzīt informācijas drošības pasākumu efektivitāti.

Plaši izmantotais starptautiskais standarts ISMS izveidei ir ISO/IEC 27001. Starptautiskā standartizācijas organizācija un Starptautiskā elektrotehnikas komisija to kopīgi izstrādāja.

ISO 27001 nosaka drošības prasības, kurām ISMS ir jāatbilst. ISO/IEC 27001 standarts var palīdzēt jūsu uzņēmumam izveidot, ieviest, uzturēt un nepārtraukti uzlabot ISMS.

ISO/IEC 27001 sertifikācija nozīmē, ka jūsu uzņēmums ir apņēmies droši pārvaldīt sensitīvu informāciju.

  7 labākā ievainojamības pārvaldības programmatūra 2023. gadā

Kāpēc jūsu uzņēmumam ir nepieciešams ISMS

Tālāk ir norādītas galvenās priekšrocības, ko sniedz efektīvas ISMS izmantošana jūsu uzņēmumā.

Aizsargā jūsu sensitīvos datus

ISMS palīdzēs aizsargāt informācijas līdzekļus neatkarīgi no to veida. Tas nozīmē, ka papīra informācija, digitāli saglabāti dati cietajā diskā un informācija, kas saglabāta mākonī, būs pieejama tikai pilnvarotam personālam.

Turklāt ISMS samazinās datu zudumu vai zādzību.

Palīdz nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem

Dažas nozares ir ierobežotas ar likumu, lai aizsargātu klientu datus. Piemēram, veselības aprūpe un finanšu nozare.

ISMS ieviešana palīdz jūsu uzņēmumam nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem un līguma prasībām.

Piedāvā darbības nepārtrauktību

ISMS ieviešana uzlabo aizsardzību pret kiberuzbrukumiem, kuru mērķis ir informācijas sistēmas, lai nozagtu sensitīvus datus. Tā rezultātā jūsu organizācija samazina drošības incidentu rašanos. Tas nozīmē mazāk traucējumu un mazāk dīkstāves.

ISMS piedāvā arī vadlīnijas, lai pārvietotos pa drošības incidentiem, piemēram, datu pārkāpumiem, lai samazinātu dīkstāves laiku.

Samazina ekspluatācijas izmaksas

Ieviešot ISMS savā uzņēmumā, jūs veicat visu informācijas līdzekļu padziļinātu riska novērtējumu. Līdz ar to jūs varat identificēt augsta riska aktīvus un zema riska aktīvus. Tas palīdz stratēģiski iztērēt drošības budžetu, lai iegādātos pareizos drošības rīkus un izvairītos no nevienmērīgiem tēriņiem.

Datu pārkāpumi maksā milzīgas naudas summas. Tā kā ISMS samazina drošības incidentus un samazina dīkstāves laiku, tas var samazināt darbības izmaksas jūsu uzņēmumā.

Uzlabojiet kiberdrošības kultūru

ISMS piedāvā sistēmu un sistemātisku pieeju ar informācijas līdzekļiem saistīto drošības risku pārvaldībai. Tas droši palīdz jūsu darbiniekiem, pārdevējiem un citām ieinteresētajām personām apstrādāt sensitīvus datus. Rezultātā viņi izprot ar informācijas līdzekļiem saistītos riskus un ievēro drošības labāko praksi, lai aizsargātu šos līdzekļus.

Uzlabo vispārējo drošības stāju

Ieviešot ISMS, jūs izmantojat dažādas drošības un piekļuves vadīklas, lai aizsargātu savus informācijas datus. Jūs arī izveidojat stingru drošības politiku riska novērtēšanai un riska mazināšanai. Tas viss uzlabo jūsu uzņēmuma vispārējo drošības stāvokli.

Kā ieviest ISMS

Tālāk norādītās darbības var palīdzēt ieviest ISMS savā uzņēmumā, lai aizsargātos pret draudiem.

#1. Uzstādiet mērķus

Mērķu noteikšana ir ļoti svarīga, lai ISMS, ko ieviešat savā uzņēmumā, gūtu panākumus. Tas ir tāpēc, ka mērķi sniedz skaidru virzienu un mērķi ISMS ieviešanai un palīdz noteikt resursu un pūļu prioritātes.

Tāpēc nosakiet skaidrus mērķus ISMS ieviešanai. Nosakiet, kurus īpašumus vēlaties aizsargāt un kāpēc vēlaties tos aizsargāt. Nosakot mērķus, padomājiet par saviem darbiniekiem, pārdevējiem un citām ieinteresētajām personām, kas pārvalda jūsu sensitīvos datus.

#2. Veiciet riska novērtējumu

Nākamais solis ir veikt riska novērtējumu, tostarp novērtēt informācijas apstrādes līdzekļus un veikt riska analīzi.

Pareiza aktīvu identifikācija ir ļoti svarīga, lai veiksmīgi īstenotu ISMS, ko plānojat ieviest savā uzņēmumā.

Izveidojiet to uzņēmējdarbībai būtisko līdzekļu sarakstu, kurus vēlaties aizsargāt. Jūsu līdzekļu sarakstā var būt iekļauta aparatūra, programmatūra, viedtālruņi, informācijas datu bāzes un fiziskās atrašanās vietas, bet ne tikai. Pēc tam apsveriet draudus un ievainojamības, analizējot riska faktorus, kas saistīti ar jūsu atlasītajiem līdzekļiem.

Tāpat analizējiet riska faktorus, izvērtējot juridiskās prasības vai atbilstības vadlīnijas.

Kad jums ir skaidrs priekšstats par riska faktoriem, kas saistīti ar informācijas līdzekļiem, kurus vēlaties aizsargāt, nosveriet šo identificēto riska faktoru ietekmi, lai noteiktu, kas jums jādara ar šiem riskiem.

  32 visbiežāk uzdotie MuleSoft intervijas jautājumi un atbildes

Pamatojoties uz risku ietekmi, varat izvēlēties:

Samaziniet riskus

Lai samazinātu riskus, varat ieviest drošības kontroles. Piemēram, tiešsaistes drošības programmatūras instalēšana ir viens no veidiem, kā samazināt informācijas drošības risku.

Pārnest riskus

Lai cīnītos pret riskiem, varat iegādāties kiberdrošības apdrošināšanu vai sadarboties ar trešo pusi.

Pieņemiet riskus

Varat izvēlēties nedarīt neko, ja drošības kontroles izmaksas šo risku mazināšanai pārsniedz zaudējumu vērtību.

Izvairieties no riskiem

Jūs varat nolemt ignorēt riskus, pat ja tie var radīt neatgriezenisku kaitējumu jūsu uzņēmumam.

Protams, nevajadzētu izvairīties no riskiem un domāt par risku samazināšanu un pārnešanu.

#3. Ir rīki un resursi riska pārvaldībai

Jūs esat izveidojis sarakstu ar riska faktoriem, kas ir jāmazina. Ir pienācis laiks sagatavoties riska pārvaldībai un izveidot incidentu reaģēšanas pārvaldības plānu.

Spēcīga ISMS identificē riska faktorus un nodrošina efektīvus pasākumus risku mazināšanai.

Pamatojoties uz organizācijas līdzekļu riskiem, ieviesiet rīkus un resursus, kas palīdz pilnībā mazināt riskus. Tas var ietvert drošības politiku izveidi, lai aizsargātu sensitīvus datus, piekļuves kontroles izstrādi, politiku, lai pārvaldītu attiecības ar piegādātājiem, un ieguldījumus drošības programmatūras programmās.

Jums vajadzētu arī sagatavot vadlīnijas cilvēkresursu drošībai un fiziskajai un vides drošībai, lai visaptveroši uzlabotu informācijas drošību.

#4. Apmāciet savus darbiniekus

Varat ieviest jaunākos kiberdrošības rīkus, lai aizsargātu savus informācijas līdzekļus. Taču jūs nevarat nodrošināt optimālu drošību, ja jūsu darbinieki nepārzina draudu ainavas attīstību un to, kā aizsargāt sensitīvu informāciju no kompromitēšanas.

Tādēļ jums savā uzņēmumā regulāri jāveic drošības izpratnes apmācības, lai nodrošinātu, ka jūsu darbinieki zina par izplatītākajām datu ievainojamībām, kas saistītas ar informācijas līdzekļiem, un to, kā novērst un mazināt draudus.

Lai maksimāli palielinātu jūsu ISMS panākumus, jūsu darbiniekiem ir jāsaprot, kāpēc ISMS ir ļoti svarīga uzņēmumam un kas viņiem jādara, lai palīdzētu uzņēmumam sasniegt ISMS mērķus. Ja jebkurā laikā veicat izmaiņas savā ISMS, informējiet par to savus darbiniekus.

#5. Veiciet sertifikācijas auditu

Ja vēlaties parādīt patērētājiem, investoriem vai citām ieinteresētajām pusēm, ka esat ieviesis ISMS, jums būs nepieciešams neatkarīgas institūcijas izdots atbilstības sertifikāts.

Piemēram, jūs varat izlemt iegūt ISO 27001 sertifikātu. Lai to izdarītu, jums būs jāizvēlas akreditēta sertifikācijas iestāde ārējam auditam. Sertifikācijas iestāde pārskatīs jūsu praksi, politiku un procedūras, lai novērtētu, vai jūsu ieviestā ISMS atbilst ISO 27001 standarta prasībām.

Kad sertifikācijas iestāde būs apmierināta ar to, kā jūs pārvaldāt informācijas drošību, jūs saņemsiet ISO/IEC 27001 sertifikātu.

Sertifikāts parasti ir derīgs līdz 3 gadiem, ja jūs veicat kārtējos iekšējos auditus kā nepārtrauktu uzlabojumu procesu.

#6. Izveidojiet nepārtrauktas uzlabošanas plānu

Pats par sevi saprotams, ka veiksmīgai ISMS ir nepieciešami nepārtraukti uzlabojumi. Tāpēc jums ir jāuzrauga, jāpārbauda un jāpārbauda savi informācijas drošības pasākumi, lai novērtētu to efektivitāti.

Ja konstatējat kādu trūkumu vai atklājat jaunu riska faktoru, veiciet nepieciešamās izmaiņas, lai atrisinātu problēmu.

ISMS labākā prakse

Tālāk ir sniegta labākā prakse, lai maksimāli palielinātu informācijas drošības pārvaldības sistēmas panākumus.

Stingri uzraudzīt piekļuvi datiem

Lai jūsu ISMS būtu veiksmīgs, jums ir jāuzrauga piekļuve datiem jūsu uzņēmumā.

Noteikti pārbaudiet tālāk norādīto.

  • Kas piekļūst jūsu datiem?
  • Kur tiek piekļūts datiem?
  • Kad tiek piekļūts datiem?
  • Kura ierīce tiek izmantota, lai piekļūtu datiem?
  Kā tieši atvērt etiķeti pakalpojumā Gmail Web

Turklāt jums vajadzētu arī ieviest centralizēti pārvaldītu sistēmu, lai saglabātu cilnes par pieteikšanās akreditācijas datiem un autentifikāciju. Tas palīdzēs jums zināt, ka sensitīviem datiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas.

Nostipriniet visu ierīču drošību

Draudu dalībnieki izmanto informācijas sistēmu ievainojamības, lai nozagtu datus. Tāpēc jums vajadzētu pastiprināt visu ierīču drošību, kas apstrādā sensitīvus datus.

Pārliecinieties, vai visas programmatūras programmas un operētājsistēmas ir iestatītas uz automātisko atjaunināšanu.

Ieviesiet spēcīgu datu šifrēšanu

Šifrēšana ir obligāta, lai aizsargātu jūsu sensitīvos datus, jo tā neļaus apdraudējuma dalībniekiem nolasīt jūsu datus datu pārkāpuma gadījumā. Tāpēc izveidojiet noteikumu par visu sensitīvo datu šifrēšanu neatkarīgi no tā, vai tie tiek saglabāti cietajā diskā vai mākonī.

Sensitīvo datu dublēšana

Drošības sistēmas neizdodas, notiek datu pārkāpumi, un hakeri šifrē datus, lai iegūtu izpirkuma naudu. Tāpēc jums vajadzētu dublēt visus savus sensitīvos datus. Ideālā gadījumā jums vajadzētu dublēt savus datus gan digitāli, gan fiziski. Un noteikti šifrējiet visus savus dublētos datus.

Varat izpētīt šos datu dublēšanas risinājumus vidējiem un vidējiem uzņēmumiem.

Regulāri auditējiet iekšējās drošības pasākumus

Ārējais audits ir daļa no sertifikācijas procesa. Taču regulāri jāpārbauda arī savi informācijas drošības pasākumi iekšēji, lai noteiktu un novērstu drošības nepilnības.

ISMS trūkumi

ISMS nav droša. Šeit ir norādīti būtiskie ISMS trūkumi.

Cilvēciskās kļūdas

Cilvēciskās kļūdas ir neizbēgamas. Jums var būt sarežģīti drošības rīki. Taču vienkāršs pikšķerēšanas uzbrukums var maldināt jūsu darbiniekus, liekot viņiem netīši atklāt pieteikšanās akreditācijas datus attiecībā uz kritiskiem informācijas līdzekļiem.

Regulāri apmācot savus darbiniekus par kiberdrošības paraugpraksi, var efektīvi samazināt cilvēku kļūdas jūsu uzņēmumā.

Strauji mainīga draudu ainava

Pastāvīgi parādās jauni draudi. Tāpēc jūsu ISMS var būt grūti nodrošināt jums atbilstošu informācijas drošību mainīgajā draudu vidē.

Regulāra ISMS iekšējā auditēšana var palīdzēt noteikt drošības nepilnības jūsu ISMS.

Resursu ierobežojums

Lieki piebilst, ka jums ir nepieciešami ievērojami resursi, lai ieviestu visaptverošu ISMS. Mazie uzņēmumi ar ierobežotu budžetu var censties izvietot pietiekamus resursus, kā rezultātā ISMS tiek ieviesta neadekvāti.

Jaunās tehnoloģijas

Uzņēmumi strauji pieņem jaunas tehnoloģijas, piemēram, AI vai lietu internetu (IoT). Un šo tehnoloģiju integrēšana esošajā ISMS sistēmā var būt biedējoša.

Trešo pušu riski

Iespējams, ka jūsu uzņēmums dažādos darbības aspektos paļausies uz trešo pušu pārdevējiem, piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Šīm ārējām entītijām var būt drošības ievainojamības vai neatbilstoši drošības pasākumi. Jūsu ISMS, iespējams, pilnībā nenovērsīs informācijas drošības riskus, ko rada šīs trešās puses.

Tāpēc ieviesiet trešās puses riska pārvaldības programmatūru, lai mazinātu trešo pušu radītos drošības draudus.

Mācību resursi

ISMS ieviešana un gatavošanās ārējam auditam var būt satriecoša. Jūs varat atvieglot savu ceļojumu, izmantojot šādus vērtīgus resursus:

#1. ISO 27001:2013 – Informācijas drošības pārvaldības sistēma

Šis Udemy kurss palīdzēs jums izprast pārskatu par ISO 27001, dažādiem vadības veidiem, izplatītākajiem tīkla uzbrukumiem un daudz ko citu. Kursa ilgums 8 stundas.

#2. ISO/IEC 27001:2022. Informācijas drošības vadības sistēma

Ja esat pilnīgs iesācējs, šis Udemy kurss ir ideāls. Kursā iekļauts ISMS pārskats, informācija par ISO/IEC 27001 ietvaru informācijas drošības pārvaldībai, zināšanas par dažādām drošības kontrolēm u.c.

#3. Informācijas drošības pārvaldība

Šī grāmata piedāvā visu nepieciešamo informāciju, kas jums jāzina, lai ieviestu ISMS jūsu uzņēmumā. Informācijas drošības pārvaldībā ir sadaļas par informācijas drošības politiku, riska pārvaldību, drošības pārvaldības modeļiem, drošības pārvaldības praksi un daudz ko citu.

#4. ISO 27001 rokasgrāmata

Kā norāda nosaukums, ISO 27001 rokasgrāmata var darboties kā rokasgrāmata ISMS ieviešanai jūsu uzņēmumā. Tas aptver galvenās tēmas, piemēram, ISO/IEC 27001 standartus, informācijas drošību, riska novērtēšanu un pārvaldību utt.

Šie noderīgie resursi nodrošinās jums stabilu pamatu efektīvai ISMS ieviešanai jūsu uzņēmumā.

Ieviesiet ISMS, lai aizsargātu savus sensitīvos datus

Draudu dalībnieki nenogurstoši vēršas pret uzņēmumiem, lai nozagtu datus. Pat neliels datu pārkāpuma incidents var nopietni kaitēt jūsu zīmolam.

Tāpēc jums vajadzētu pastiprināt informācijas drošību savā uzņēmumā, ieviešot ISMS.

Turklāt ISMS vairo uzticību un palielina zīmola vērtību, jo patērētāji, akcionāri un citas ieinteresētās puses domās, ka ievērojat labāko praksi, lai aizsargātu viņu datus.